Nieuws

Minister, moderniseer het leenrechtstelsel!

28 mei 2019

De Auteursbond, Groep Algemene Uitgevers, Stichting Leenrecht en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers roepen minister Van Engelshoven van OCW op om het leenrechtstelsel te moderniseren en op korte termijn middelen ter beschikking te stellen.

Het Kabinet zet hoog in met diverse stimuleringsprogramma’s om mensen aan het lezen te krijgen. Hoewel de betrokken organisaties deze ontwikkelingen toejuichen, kunnen de negatieve effecten op de inkomsten van schrijvers, illustratoren en uitgevers niet onbesproken blijven. In een brief aan de minister luiden zij de noodklok.

Schoolbibliotheken
De voorlopige cijfers van de leenrechtvergoedingen voor 2019 geven namelijk opnieuw een flinke daling te zien, waarmee de trend vanaf 2010 wordt voorgezet. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er minder uitleningen worden geregistreerd en er een verschuiving plaatsvindt van activiteiten naar schoolbibliotheken, die onder de onderwijsvrijstelling vallen. Deze trend kan zonder interventie van de minister niet worden gekeerd. Ongewijzigd beleid zal binnen afzienbare termijn het einde van het leenrechtstelsel betekenen.

Lees de brief